ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا

آیا شما واجد شرایط جهت مهاجرت به کانادا و اخذ ویزای اقامت دائم می باشید؟

پرسشنامه ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده تا از شرایط خود برای اخذ ویزای دائم کانادا مطلع شوید . ما در کمتر از 72 ساعت کاری با شما تماس می گیریم تا نتیجه را خدمت شما اعلام کنیم. این سرویس مهاجرتی رایگان می باشد.
اطلاعات شخصی شما به صورت محرمانه نزد ما حفظ خواهد شد. ما تنها برای ارزیابی وضعیت شما جهت مهاجرت به کانادا با توجه به معیارهای حال حاضر اداره مهاجرت کانادا از اطلاعات شما استفاده می کنیم.