اجازه کار (Work Permit) کانادا برای دوره تحصیل مجازی(آنلاین)

2020-12-16T07:39:37-01:00

اجازه کار (Work Permit) کانادا برای دوره تحصیل مجازی(آنلاین) دانشجویان بین المللی که به دلیل تعطیلی ویروس کرونا مجبورند به صورت مجازی(آنلاین) تحصیل کنند ، هنگام درخواست مجوز کار پس از فارغ التحصیلی با مشکل مواجه نمیشوند اکنون وقتی دانشجویان بین المللی قبل از گرفتن استادی پرمیت ( مجوزتحصیل) در دوره های مجازی(آنلاین) شرکت میکنند ، مادامی که برنامه آنها در سال 2020 شروع می شود ، این دوره ها برای ورک پرمیت پس از تحصیل محاسبه میشود. اما دانشجویان باید قبل از 15 سپتامبر برای ورک پرمیت درخواست کنند و حداقل نیمی از برنامه داشجویان 50 درصد باید در کانادا [...]